Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Danske Malermestres Garantiordning

 • Vi er medlem af Danske Malermestre. Det betyder, at du som kunde hos os er omfattet af Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du mulighed for at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns – og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får du medhold i din klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for dig.
 • Det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen dig vished for, at problemerne altid bliver løst.

Betalingsbetingelser

 • 8 hverdage netto, gældende fra fakturadato.
 • Betaling via bankoverførsel, MobilePay, ApplePay eller kontant.

 • Ved manglende betaling pålægges rykker på 100kr. + 0,93 % af regningen pr. påbegyndt måned.

Tilbud og prisoverslag

 • Tilbud er almindeligvis gældende i 30 dage.
 • Tilbuddet er udarbejdet på baggrund af syn af opgaven.
 • Der kan alternativt sendes billeder. Ved billedoverførsel tages der forbehold for opgavens art og udførelse.
 • Accept af tilbuddet er bindende for alle parter.
 • Den anførte behandling er gældende, dog med forbehold af løbende ændringer fra kundens side eller ændringer på baggrund af uforudsete og skjulte forhold i opgaven.
 • Dette kan blive faktureret som ekstraarbejde, hvis dette forsinker eller påfører malerfirmaet yderligere omkostninger.
 • Prisoverslag er en anslået pris vurderet ved umiddelbar syn af opgaven.
 • Overslaget kan variere i forhold til den endelige faktura med op til 10 %.
 • Overslaget kan ændres til tilbud, dog med visse forbehold.

Tidsfrister og opstart

 • Tidspunkt for opstart samt afslutning af opgaven, aftales mellem parterne.
 • Ændringer af opstartstidspunkt kan forekomme og dette tages der forbehold for fra malerfirmaets side.
 • Vi er almindeligvis forpligtet til at overholde den aftalte tidsramme for udførelse af opgaven.
 • Hvis vi bliver forsinkede pga. sygdom, andre håndværkere, vejrforhold, af hensyn til foreskrifter for brug af produkter eller anden behandlingsform, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen.
 • Vi kan dog bede om forlængelse af tidsperioden på baggrund af førnævnte forhold.


Adgang til og forhold under opgaven

 • Der skal efter aftale med kunden, være fri adgang til opgaven. Eksempelvis: Rydning af stue for møbler m.m. eller rydning af beplantning ved udvendige opgaver.
 • Vi er forpligtet til at forestå oprydning og almindelig rengøring efter malerarbejde.
 • Vi er ligeledes forpligtet til at erstatte evt. skader, i forbindelse med udførelse af maleropgaven.
Skaden skal kunne henføres til udførelse af den aktuelle maleropgave, evt. ved billeddokumentation.

Kontakt os i dag